Medlem

Här finner du information till dig som medlem


Avhjälpa fel

Nedan finner du beskrivningar på hur du avhjälper vanliga fel.

Elförsörjning

Alla lägenheter har ett eget elskåp med säkringar. Elskåpet är ofta monterat i hallen.

elbox

Klicka på bilden för att förstora

Det absolut vanligaste elfelet i en lägenhet är att en automatsäkring löst ut. En del av elmatningen i lägenheten försvinner då. Detta ser man också genom att spaken på en säkring i elskåpet åkt ner, från sitt vanliga upp-läge.
Återställ detta själv genom att dra automat-säkringens spak längst ned och sedan helt tillbaka upp till sitt vanliga läge.

Det näst vanligaste elfelet är att jordfelsbrytaren i elskåpet löst ut. Jordfelsbrytaren ser ut som en lite större automatsäkring. Jordfelsbrytaren sitter ofta till vänster om raden av automatsäkringar i närheten av huvudbrytaren. Om jordfelsbrytaren löst ut försvinner HELA elmatningen i lägenheten. Återställ detta själv genom att dra jordfels-brytarens spak längst ned och sedan helt tillbaka upp till sitt vanliga läge.

Låsöppning

Du som medlem betalar alltid själv för låsöppning när du exempelvis låst dig ute.

Kom ihåg att du måste kunna legitimera dig!

Uppvärmning

Termostaten reglerar elementets temperatur automatiskt. Normalt är elementen varma eller ljumna upptill och svalare nedtill.

Ibland kan termostaten haka upp sig och elementet blir aldrig varmt. Kontakta då vicevärden.

Vatten och avlopp

Vattenskador är bland de dyraste försäkringsskador som finns. Det tar dessutom flera månader att lufta ur en vattenskadad lägenhet, vilket skapar stor olägenhet för den boende. Felanmäl alltid problem med vatten och avlopp!

Lämpligt är att medlemmar använder så kallade fuktvarnare. En fuktvarnare fungerar som en brandvarnare men för fukt. Utrymmet under diskbänken, samt botten i WC-kassetten, är orosmoment som bör övervakas med en fuktvarnare. Sök efter exempelvis DroppStopp 600 på Internet för exempel på fuktvarnare. De finns att köpa i Länsförsäkringars butik på Drottninggatan.


TV via fiberkoax

Föreningen har TV via Tele2 och grundutbudet ingår i årsavgiften. Du kopplar in dig med en koaxialkabel mellan dosan i väggen och TVn. För hjälp vid fel på TV-nätet, kontakta Tele2s kundtjänst på telefonnummer 90 222.


Gemensamma utrymmen

Barnvagnsutrymmen 

Barnvagnsrum finns tillgängliga i hela föreningen. Vicevärden kan lämna upplysning om närmaste barnvagnsrum. Av brandsäkerhets- och utrymningsskäl är det inte tillåtet att placera barnvagnar i trapphusen. 

Cykelförråd 

Cykelförråd finns i varje hus. 

Hobbyrum 

Föreningen har två hobbyrum, i källaren på Salabacksgatan 7 A respektive Lästmakargatan 2 A. Det är fritt för alla medlemmar att bruka dem. Kontakta vicevärden för mer information och nyckel. 


Föreningens el 

Under 2004 installerade föreningen egna elmätare och slog ihop alla abonnemang som fanns i föreningen, både de för allmänna utrymmen och för enskilda lägenheter. Idag delar alltså alla i föreningen på endast några elabonnemang och minskar således abonnemangskostnaden. Varje enskild medlem får fortfarande betala för den el som just den förbrukar. 

Elen läses av fyra gånger per år; 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober. 


Serviceläge ytterdörr

Föreningen har inga huvudnycklar. Vid de tillfällen föreningen behöver tillträde till din lägenhet då du inte är hemma används istället dörrens s.k. serviceläge, som innebär att dörren låses på vanligt sätt men att nyckeln dras ut i läget ”klockan 10”. Dörren kan då öppnas med en särskild servicenyckel.

Klockan 12 normalläge.

Klockan 10 serviceläge.


Gym

Föreningen har ett eget gym som är beläget i källaren på Salabacksgatan 9. Där får boende i föreningen träna obegränsat vardagar mellan kl: 07.00 – 22.00 och helger mellan kl: 08.00 – 22.00. OBS! Löpband får endast användas till kl: 20.00 p.g.a. ljudnivån.

Tillgång till gymmet fås efter att du fyllt i en ansökan om tillträde och därefter kvitterat ut en elektronisk tagg.

Ansökningsblankett finns att ladda ner eller att hämta vid brevlådan utanför vicevärdsexpeditionen på Salabacksgatan 5C.

Ordningsreglerna som gäller för gymmet finns att läsa här.


Tvätt av bil

Det är inte tillåtet att tvätta bilen/motorcykel inom föreningens område. Detta gäller även om du har garage. Tvättanläggning finns på närliggande bensinstation. 


Parkering

• P-plats med motorvärmare 150 st: 150 kr
• P-plats utan motorvärmare 17 st: 110 kr
• P-plats med laddning för elbil 21 st: 250 kr + elförbrukning
• Termogarage 24 st: 275 kr
• Varmgarage 20 st: 520 kr
• MC-garage: 125 kr

För närvarande kort kö till parkeringen. Till garageplats är det flera års kö. Köparen kan inte ställa sig i kö förrän dagen då köparen flyttat in.

Boendeparkering finns bland annat längs med Lästmakargatan och Årstagatan.

Notera att du som står i kön och får ett erbjudande om parkering, och då tackar nej alternativt inte svarar på förfrågan, så tas du bort ur kön men är givetvis välkommen att söka igen om behov uppstår.

Ansök om parkering här!


Försäkring

Du bör absolut ha en hemförsäkring. Tänk på att du måste ha ett bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Detta tillägg täcker fasta installationer såsom vitvaror i din bostadsrätt.


Belåna bostadsrätten

För att banker ska godkänna ett lån så måste du som medlem visa för banken hur bostadsrätten är pantsatt. Kontakta vår ekonomifunktion Upplands Boservice på tel 018-18 74 00 så hjälper de dig.


Störd av grannar

Att prata med grannen är ofta den bästa lösningen. Om kommunikationssvårigheter skulle uppstå, skicka in en skrivelse till styrelsen på styrelsen@brfostertull.se eller lägg en skrivelse i ärendet, märkt Styrelsen, i vicevärdens brevlåda på Salabacksgatan 5C.


Renovering

Tänk på att inte ta bort bärande väggar. Stäm av med vicevärden om du är osäker.

Man får inte ändra på ventilations- och rörsystem. Specifikt får man inte bygga för eller täppa igen luftventiler i köket.

Släng inga grovsopor i soprummen. Föreningen ställer varje vår och höst upp en container för detta ändamål.


Internet

Medlemmar har många olika dator- och nätverksmiljöer i lägenheterna. Föreningen kan därför bara avhjälpa fel på Internet som ligger i bredbandsuttaget eller längre ut i fastighetsnätet.

Det enklaste sättet att kontrollera att det är fel på fastighetsnätet är att, när fel uppstår, ansluta datorn DIREKT till bredbandsuttaget och låta datorn själv hämta en s.k. IP-adress från Internetleverantören (vilket görs m.h.a. DHCP). Om det inte fungerar att använda Internet i detta läge är det antagligen fel på fastighetsnätet. Gör då en felanmälan.

Om det fungerar att använda Internet i detta läge, men inte när den övriga nätverksutrustningen är ansluten i lägenheten, är din nätverksutrustningen antagligen felkopplad i lägenheten. Kontrollera att det är WAN-porten på din bredbandsrouter som är kopplad till bredbandsuttaget i lägenheten. Pröva annars att starta om nätverksutrustning såsom router eller trådlös anslutningspunkt – det löser ofta anslutningsproblem.

Om det exempelvis har uppstått ett kabelbrott i bredbandsuttaget, vilket kan vara fallet om någon fysiskt råkat trycka till bredbands-uttaget, står du som medlem för kostnaden.

Varje lägenhet är ansluten med 1000 megabit per sekund i båda riktningarna. Det är dock mycket sällan som så stor kapacitet behövs, annat än under korta perioder (sekunder) med dataströmmar. Föreningens datanätverk är ansluten mot Internet med 10 gigabit (tiotusen megabit) per sekund i båda riktningarna. Alla lägenheter delar på den kapaciteten. Föreningen håller koll på den utnyttjade kapaciteten. Det finns ingen risk för att kapacitetstaket skulle nås inom den närmaste tiden.


Ventilation

Ventilationssystemet i våra fastigheter är av typen mekanisk frånluftsventilation vilket betyder att vi utrustat byggnader med fläktar som hjälper till att suga luften ur de frånluftsventiler som monterats i lägenheterna. Den friska uteluften tas sedan in via ventiler i fönster eller i väggar, vilket betyder att det är strängt förbjudet att tejpa eller på annat sätt täcka för ventilerna då det påverkar dina grannar som då får ett högre flöde i sina ventiler/lägenheter.
Om man stänger de ventiler som är monterade i fönstret kan man uppleva att ljudproblem uppstår samt att det uppstår drag, därför rekommenderar styrelsen att man lämnar samtliga ventiler fullt öppna.
Vintertid kan det upplevas som att det drar från ventilerna då den kalla uteluften dras in i lägenheten, detta är helt normalt och nödvändigt för att ventilera lägenheterna och undvika inomhusmiljöproblem.
Syftet med den mekaniska ventilationen är att öka luftväxlingarna i lägenheterna och på så vis få en bättre inomhusmiljö.


Hyra ut i andra hand

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste du fylla i en ansökan och lämna in till styrelsen som bedömer din ansökan.

Tillståndet för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat och gäller maximalt ett år i taget. Anledning och tidsperiod måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Enbart fysiska personer godtas som andrahandsgäster, dvs juridiska personer (företag och organisationer) godtas ej.

Tillståndet för andrahandsuthyrningen kan förlängas efter ny ansökan, om skälet kvarstår. Om förutsättningarna ändras t.ex. ny hyresgäst måste ny ansökan lämnas in.

Notera specifikt att det är inte tillåtet att som medlem bedriva korttidsuthyrning av hela sin lägenhet av modell Airbnb. Detta eftersom det för varje uthyrning till en specifik person krävs en godkänd ansökan för andrahandsuthyrning. Huvudregeln är att man som bostadsrättsinnehavare själv ska nyttja sin lägenhet för eget boende. Det är dock tillåtet att ha inneboende i enskilda rum i lägenheten, så länge som man själv bor kvar.

Ertappas man med att hyra ut sin lägenhet på felaktiga grunder riskerar man en tvångsförsäljning av sin bostadsrätt på exekutiv auktion. Det är alltså mycket viktigt att den medlem som vill hyra ut sin lägenhet ansöker om detta.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett:


Upplands Boservice

Se gärna Upplands boservice FAQ: https://www.boservice.se/faq/


Här finner du Östertullsnytt.


Här finner du föreningens dokument.