Sälja bostadsrätt

Tänk på

Det är klokt att anlita en auktoriserad mäklare även om överlåtelsen sker exempelvis vid en bodelning. Detta så att all juridik kring överlåtelsen blir korrekt.

Överlåtelsen blir inte färdig förrän föreningen har godkänt den nya medlemmen.

Se till att lämna kvar information såsom stadgar i bostadsrätten.

Kontrollera att alla uttagna nycklar finns, stäm av med vicevärden.

Du som säljare är skyldig att informera om eventuella brister.

Gör upp med köparen om hur kostnad för elen ska hanteras vid övergångsperioden mellan boenden. Vicevärden läser av mätarställningen på överlåtelsedagen.

Glöm inte att adressändra!