Kontaktlista

Här finner du kontaktuppgifter


Vicevärd – Frågor och felanmälan.
Salabacksgatan 5c
Använd i första hand e-post: vicevard@brfostertull.se
Telefon: 0703-38 19 47 (07.00-16.00)

Jour
Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid. 
Telefon: 018-69 29 64


Kabelteve – Tele2 – Telefon: 90 222  Hemsida: www.tele2.se
Internet – Bahnhof – Telefon: 010-510 00 00 Hemsida: www.bahnhof.se
Låssmed – Certego – Telefon: 018-56 90 90 Hemsida: www.certego.se


Styrelse 
E-post: styrelsen@brfostertull.se
Epost till styrelsemedlem är: Förnamn.Efternamn@brfostertull.se

Lennie WahlströmÅrstagatan 12C  070-497 22 45 
Christer Larsson Lästmakargatan 14A 0707-68 21 61
Freja SwenningSalabacksgatan 7B0739-01 61 28
Mats Johansson Lästmakargatan 3A 0702-88 42 82
Johan RymanSalabacksgatan 5C 0707-66 79 83

Suppleanter
Carl Vinlöf Lästmakargatan 5A 0730-43 81 85
Emilia HamrinSalabacksgatan 3B0720-44 40 66
Daniel HenningssonSalabacksgatan 9B0737-82 30 62
Susanne EngströmSalabacksgatan 11B
Hugo SandelinLästmakargatan 10B

Valberedning
Carl-Henrik Leverin
chleverin at brfostertull.se
Lästmakargatan 8A0702-48 40 94
Pontus AdefjordÅrstagatan 12A0732-48 53 71

Revisor
Eva Andersson Dverstorp,
eva.dverstorp at folkessonab.se
Folkesson Råd & Revision AB018-17 24 50