Värme & varmvattenavbrott

Vattenfall har idag grävt sönder vid Brantingstorg.

Avbrottet beräknas vara klart till kl. 19.00 idag 2021-12-09.