Kontakta jouren

Brf Östertull årsstämma 2021

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Östertull kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman kommer frågor i enlighet med § 28 i föreningens stadgar att behandlas.

På grund av Covid-19 kommer årsstämman genomföras via poströstning och videomöte.

Datum: 2021-05-20
Tidpunkt: 19.00 (avprickning sker från 18.30)
Genomförande: Videomöte (Zoom) och poströstning

Handlingar
Dagordning
Kallelse
Ekonomisk redovisning inklusive revisionsberättelse
Beslutsunderlag och motioner inklusive styrelsens yttrande
Valberedningens förslag
Stadgar

Poströstning
Du som inte har möjlighet att deltaga på årsstämman kan senast den 17 maj poströsta. Se handlingarna ovan för fullständig information av de ärenden som ska behandlas. Poströsta här!

Anmälan till årsstämman
För att deltaga i årsstämman krävs att först anmäler dig. Samma dag som mötet kommer länk till zoom-mötet skickas.
För att underlätta avprickning så kommer zoom-mötet öppna 17.30 och vi är tacksamma om ni ansluter i god tid före 19.00. Anmäl dig här!

Röstning
Tyst acklamation
Röstning kommer delvis att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället för den sedvanliga ”JA – Nej frågan” kommer ordförande fråga om ”någon är emot? Du bifaller genom att vara tyst. Du som är emot, eller vill yttra dig, klickar på nej eller skriver ditt namn i chatten.

Votering
I de fall omröstning krävs kommer en poll med förslag där man kan klicka i sitt svar.

Installera och använda Zoom
Årsstämman kommer att hållas som ett Zoom-möte. Du kan ansluta till mötet via Zoom eller webbläsare. För bästa upplevelse och tillgång till alla funktioner rekommenderar vi att ni installera Zoom på er dator.

Installera Zoom